Dr.Jayesh Patel: Smile Dental Care, Opp. Ghanshyam medical store. Near Satsang hall, Kankiya plot Jetpur |  8460238797