1. Dr.Ashwin Baldaniya Sadvichar General Hospital 161, nuran nagar ,Kuberbag Mahuva
  2. Dr.Suresh Gedia Shreeji dental clinic Kuberbag Mahuva
  3. Dr Shyamji Ahir, Bansi Dental Clinic, Shop no. -3, Kuberbaug, Mahuva-364290