1. Dr.Ashwin Baldaniya Sadvichar General Hospital 161, nuran nagar ,Kuberbag Mahuva | 7600306420
  2. Dr.Suresh Gedia Shreeji dental clinic Kuberbag Mahuva |02844-227374 / 98256 38198
  3. Dr Shyamji Ahir, Bansi Dental Clinic, Shop no. -3, Kuberbaug, Mahuva-364290 | 9737002928