Dr. Sumit R Solanki,Rajeshri dental clinic, near sahajanand hospital,chhatadiya road, near bus stand, Rajula-365560 | 8758788086