1. Dr Ikram Shaikh, Roshan Dental and ENT Hospital, Fazlpura, Ujjain-456001 (M.P) | 8982253014
  2. Dr Kavita Gome Dhawan Aarav Dental Care, 18, Shree Gurunanak Hospital and Research Centre, Kshapnak Marg, Ghas Mandi Chouraha, Freeganj, Ujjain, Madhya Predesh 456010 | 8319061015