1. Dr Haroon Rashid, rashid dental clinic,56/105,bahadurganj,Sulakhi chauraha, Allahabad,211007 U.P |09936885764.
  2. Dr.Abhishek Sharma,Shiv Shakti Dental Clinic,Bara Bazar, Shamli -247776,UP | 9557766139
  3. Dr. Chakresh Jain, Dr. Jain’s Dental Care and implant centre, 58/53 Birhana Road,kanpur-208001 | 9628991881
  4. Dr. Navodit Sahni, (OMFS consultant ),9528533430,Uttar pradesh | 9528533430